So sánh hai loại máy cán màng pet 1 trục vít có sấy và hai trục vít miễn sấy

12/09/2022

So sánh hai loại máy cán màng pet 1 trục vít có sấy và hai trục vít miễn sấy

 

PET片材生产线:HAI LOI MÁY CÁN MÀNG PET

1PET传统除湿干燥单螺杆片材生产线     原料中的水分通过除湿干燥设备预先去除

2PET免干燥同向平行双螺杆生产线        原料中的水分在加工时通过机筒上的排气口用真空系统抽真空去除

1,MÁY CÁN MÀNG PET TRC ĐƠN CÓ HỆ THNG SY KT TINH TÁCH M   (thành phn nưc trong nguyên liu sẽ đưc xử lý trưc thông qua máy sy tách m)
2,MÁY CÁN MÀNG PET TRC VÍT ĐÔI MIN SY (thành phn nưc sẽ đưc dùng hệ thng chân không trên máy xử lý khi sn xut)

2种类型生产线对比:

SỰ SO SÁNH 2 LOI MÁY

   1、能耗    单螺杆生产线因为需要对材料进行预先除湿干燥在能耗上远大于同向平双生产线
1 VỀ TIÊU HAO, máy cán trc vít đơn vì cn dùng hệ thng sy kết tính trưc, cho nên tiêu hao sẽ ln hơn máy cán màng pet song song

   2、制品物理性能    因为同向平行双螺杆生产线加工时原料没有进行除湿干燥,是机筒上的排气口通过真空系统除去材料中的水汽和挥发物,物料在塑化过程中有轻微的水解,所以同向平行双螺杆生产线生产的制品的强度和颜色都比单螺杆生产线生产的制品差
2,về tính năng màng pet, vì máy cán màng trc đôi sông sông trưc khi đùn ra không có tiến hành sy tách m,  là thông qua hệ thng chân không xử lý thành phn nưc và nhưng đồ huy phát trênlỗ thoát khi trên vỏ xilanh đùn,nha trong khi đùn có phân gii thành phn nưc nh, cho nên màng ca máy cán pet sông sông sẽ kém hơn máy  cán trc vít đơn về ng độ và màu sc

 

 

 

  3、操作便捷性  因为单螺杆线有除湿干燥设备,更换不同材料时比较麻烦,同时同向平行双螺杆的进料方式是定量的体积式双螺杆喂料机定量喂料,比单螺杆的进量方式稳定,这样设备更容易操作,所以操作便捷性上同向平行双螺杆生产线优于单螺杆生产线.

缺点:耗电大;不能同时吃原料,又吃全边料,原料和边料的螺杆设计结构有区别;不能有低温料在里面

3.双螺杆优点:可以同时做原料和边料,对原材料要求低,有低温料也没关系,耗电低

缺点:任性没有单螺杆好,也可以满足现有要求

3. về tính thao tác thun tin, vì máy cán màng trc vít đơn có thiết bị sy kết tính tách m, khi đi nguyên vn liu sẽ phúc tp, vi li máy cán màng pet trc vít đôi sông sông phương thc sử dng ăn nha vào hai trc vít kiu thể tích đnh lưng, vào nha sẽ ổn đnh hơn so vi máy trc đơn. như vy sẽ thao tác dẽ dàng, và tính thao tác và thun tin sẽ hơn hơn. 

Máy trc vít đơn không thẻ chỉ dùng nha nguyên sinh ,hoc nha phé 100%.  trc vít nha nguyên sinh và nha phế khi thiết kế có khác bit,và không đưc có ht nha chu nhit thp trong đó.

Máy tc vít đôi có thẻ đi thi ăn nha nguyên sinh và nha phế, yêu cu về nguyên liu thp. có nha nhit thp cũng không sao, tiêu hao đin thâp

 

Đang tải…
 

nguyên liu , PET,PP.ABS,HIPS. 

综上所述:           能耗      单螺杆生产线>同向平双生产线

            制品物理性能      单螺杆生产线>同向平双生产线

               操作便捷性      单螺杆生产线<同向平双生产线

tng quát:  

tiêu hao   , máy trc vít đơn máy trc vít đôi

tính năng màng: máy trc vít đơnmáy trc vít đôi

tính thao tác thun tin  máy trc vít đơnmáy trc vít đôi

tính ăn nha nguyên sinh và phế  máy trc vít đơnmáy trc vít đôi

tính về giá c:  máy trc vít đôi+hệ thng sy kết tính tách m=máy trc vít đôi

tính về sn lưng:   máy trc vít đôi =máy trc vít đôi  

Máy trc vít đi 85 sn lương 600-700 KG /h  máy trc vít đôi 75  sn lương 500-600 KG /h

Máy trc vít đơn 120   sn lương 500-600 KG /h

khi đi màng PET thành PP, PET,PP.ABS,HIPS sẽ đơn gin,không hao nha nhiu.

khi đi màng PET,PP.ABS,HIPS thành PET cn ra trc vít 300-500kg ,có thẻ dng li

 

 

    1PET传统除湿干燥单螺杆主机片材生产线
MÁY CÁN MÀNG TRC VÍT ĐƠN CÓ HỆ THNG SY KT TÍNH TÁCH M

Đang tải…
 

   单螺杆片材生产线的除湿干燥系统
HỆ THNG SY KT TÍNH TÁCH M CA MÁY CÁN TRC VÍT ĐƠN

 

    2、同向平行双螺杆主机片材生产线(免除湿干燥)
MÁY CÁN MÀNG 2 TRC VÍT ĐÔI SONG SONG

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: